الن شو و what does the fox says?!

الن شو و what does the fox says?! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
این ها همونایی ان که موزیک what does the fox says? رو خوندن(برای مشاهد با این لینک بروید خود موزیک به http://www.aparat.com/v/XQEer بروید)
الان آمدن تو برنامه الن!
پیشنهاد میکنم حتما اپیزود آخرش که با الن موزیک رو میخونن حتما ببینید!ته خنده است!: ))))
.mp4