امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ|کلیپ کده

امام و ایستادگی در برابر شیطان بزرگ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محمدرضا پهلوی برای آمریکا، همانی بود که می خواست. او پس از کودتای ۲۸ مرداد همه تاج و تختش را مدیون آمریکایی ها می دانست. اما مردم ایران به رهبری امام این دارایی ارزشمند را از آمریکایی ها گرفتند.