امحای خرماهای وارداتی رژیم صهیونیستی به ایران|کلیپ کده

امحای خرماهای وارداتی رژیم صهیونیستی به ایران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خرماهای رژیم صهیونیستی که از مرز بازرگان وارد کشور شده بود امحا شدند.