امضای قرار داد نخستین برنامه آموزشی مدیریت ایران واروپا|کلیپ کده

امضای قرار داد نخستین برنامه آموزشی مدیریت ایران واروپا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
برای نخستین بار در تاریخ ایران ، اولین قرار داد آموزشی دانش مدیریت میان ایران و اتحادیه اروپا امضاء شد به گزارش روابط عمومی کلینیک برند ، این قرار داد عصر امروز با حضور رئیس جمهور اتریش و دکتر نعمت زاده وزیر صنعت .معدن و تجارت ایران مورد امضای طرفین قرار گرفت.
دکتر عظیم فضلی پور به عنوان کاندیدا انحصاری در کشورهای فارسی زبان و ویکتور میهالیچ به عنوان رئیس EBC*L این قرارداد را امضا نمودند.