امضا قرارداد خرید هواپیما بین شرکت آسمان و بوئینگ|کلیپ کده

امضا قرارداد خرید هواپیما بین شرکت آسمان و بوئینگ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بعدازظهر دیروز