امواج صوت روی اجسام مختلف|کلیپ کده

امواج صوت روی اجسام مختلف نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ویدئویی که خواهید دید هیچ شخصیت ندارد.
اگر کمی از قدرت تخیل تو رو …
تاثیر امواج صوت بر ماده را به ما نشان خواهد داد.