انتقاد روحانی از برخی مدیران دولت

انتقاد روحانی از برخی مدیران دولت نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
ویدئوی انتقادات روحانی از برخی مدیران دولت، که به گفته منابع خبری، دفتر رئیس جمهور، آن را سانسور کرده است.
.mp4