انتقام فوری وزارت اطلاعات: گزارش دستگیری عوامل داعش|کلیپ کده

انتقام فوری وزارت اطلاعات: گزارش دستگیری عوامل داعش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارش دستگیری جمع زیادی از وابستگان عاملان داعش روزجمعه به وسیله وزارت اطلاعات
تهیه کننده:
هادی محمدی