کلیپ انکودر چیست؟ENCODER

انکودر چیست؟ENCODER نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
انکودروسیله ای است که با چرخش شفت آن به شما پالس میدهد، انکودر حسگری است که به محور چرخ دنده یا موتور وصل می شود و میتواند میزان چرخش را اندازه گیری کند و این میزان چرخش می توانید جا به جایی "سرعت"، شتاب، یا زاویه چرخشی را تعیین کنید.
معمولا انکودرها از نوع نوری می باشند و یک فرستنده و یک گیرنده مادون قرمز در دو سمت جسم میکانیکی چرخنده (دیسک شیاردار) قرارمی گیرندو پالسهای الکتریکی تولیدمی نماید.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم