اهنگ بندری نی انبان با ویالون بسیار زیبا|کلیپ کده

اهنگ بندری نی انبان با ویالون بسیار زیبا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نی انبان زدن با ویالون به سبک جنوبی استادانه از دست نده این کلیپ رو ارزش داره خیلی