فیلم اژه ای – معاون قوه قضائیه در نماز جمعه : فتنه درراه است

اژه ای – معاون قوه قضائیه در نماز جمعه : فتنه درراه است نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
اژه ای – معاون قوه قضائیه در نماز جمعه :

بنی صدرِ خود خواه سپاه راتخریب میکرد –
تخریب های رییس جمهور ماجراهای دهه ۶۰ رابوجود می آورد –
امروز تخریب علیه سپاه شدت یافته ؛ فتنه جدیددرپیش است .

 دانلود فیلم با لینک مستقیم