اگر الان امام خمینی زنده بود؛شما از ایشان چه میخواستید؟!|کلیپ کده

اگر الان امام خمینی زنده بود؛شما از ایشان چه میخواستید؟! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
پاسخ رهبرانقلاب به سوال یک نوجوان: آقا! اگر الان امام خمینی زنده بود؛شما از ایشان چه میخواستید؟!