اگر شما هم هنگام پیاده روی با تلفن همراه صحبت می کنید حتما ببینید|کلیپ کده

اگر شما هم هنگام پیاده روی با تلفن همراه صحبت می کنید حتما ببینید نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خانمی که آنچنان در تلفن همراه خود غرق است، دچار سانحه می شود.
www.khabarefoori.com