ایجاد اشتغال|کلیپ کده

ایجاد اشتغال نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
برای ایجاد اشتغال بایستی همکاری تنگاتنگی بین دانشگاه ها و بخش های صنعتی مرتبط ایجاد کرد، در حوزه ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، سیاست این وزارت، تقویت ارتباط خود با دانشکده های مرتبط است تا فارغ التحصیلانی وارد جامعه شوند که توانمندیها ی مورد نیاز این بخش را تامین کنند