ایران من تهران من|کلیپ کده

ایران من تهران من نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آخرین سخن رو لبم اسم ایرانه
همه رؤیای شبم خواب تهرانه
چه کنم دوستش دارم جان جانانه
خاک من مقدسه آیه ی قرآنه
خاک من مقدسه آیه ی قرآنه
اسم ایران من سرشته با جان من
خاک ایران من سرمه ی چشمان من
بیا با هم بریم، بریم به تهران من
بیا با هم بریم، بریم به تهران من

#در_کنار_همیم
#خلیج_فارس
Persian Gulf
Iran