این باغ به توئیت های ترامپ زنده است|کلیپ کده

این باغ به توئیت های ترامپ زنده است نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هنرمندی به نام مارتین راث باغی زیرزمینی مملو از بوته های اسطوخدوس را خلق كرده است كه با كمك نور فلورسنت رشد می كنند و انرژی چراغ های فلورسنت نیز از محل توئیت های دونالد ترامپ تامین می شود.