این لکه ی ننگ (داعش) نمی ماند|کلیپ کده

این لکه ی ننگ (داعش) نمی ماند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
لکه ی ننگ نخواهد ماند ، ظلم و فساد در عالم از بین خواهد رفت. این وعده ای است که ما گوش به گوش شنیده ایم هم گوش جسم و هم گوش جان ، بالاخره ارباب خواهد آمد و این لکه ی ننگ را برخواهد داشت. تکلیف همه ی ما هم روشن است باید برای حق ایستاد و خدا کند که تا هستیم کاری کنیم و اگر نشد با خونمان وگرنه خدا باید به دادمان برسد و بس