ای ایران|کلیپ کده

ای ایران نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اسم این فرانسوی اریک هست.
اریک قطعه "ای ایران" را در شهر Lille در شمال فرانسه به زیبائی اجرا می کند.