فیلم بازی رایانه ای مبتنی بر سیگنال مغز برای ارتقای سطح توجه

بازی رایانه ای مبتنی بر سیگنال مغز برای ارتقای سطح توجه نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
توسعه یک واسط مغز رایانه برای کنترل یک بازی رایانه ای از نوع اتوموبیل رانی که بازی با آن در یک فرایند نوروفیدبک منجر به ارتقای سطح توجه میشود. این سیستم در آزمایشگاه فن آوری اعصاب دانشگاه اصفهان توسعه یافته است و ارایه نتایج کارآیی آن منجر به کسب جایزه اهوازی در کنفرانس علوم اعصاب پایه و بالینی در سال ۹۵ شد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم