کلیپ باز شدن بحث تشکیل کابینه دوازدهم در نشست خبری سخنگوی دولت – ۶۲

کلیپ باز شدن بحث تشکیل کابینه دوازدهم در نشست خبری سخنگوی دولت نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
گزارش از ۲۰:۳۰

 دانلود فیلم با لینک مستقیم