کلیپ بحران میناب – ۱۲

کلیپ بحران میناب نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
این کلیپ کوتاه و گویا از گذشته سرسبز و شاداب و امروز خشک و بیمار میناب است.
تخریب ها، صدمات زیست محیطی و اجتماعی انتقال آب

و در پایان برنامه ها، بازدیدها، همایش ها، کمپین ها، اعتراضات و سایر تلاش ها برای احیای دشت میناب به وسیله انجمن مردم نهاد نگاهبانان جلگه میناب – نجم

 دانلود فیلم با لینک مستقیم