دانلود فیلم بخشی از وبینار ابتدا یک مسیر – پویا پیرعطا – ۷۰

دانلود فیلم بخشی از وبینار ابتدا یک مسیر – پویا پیرعطا نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
بخشی از وبینار ابتدا یک مسیر

همه میدانیم که هدف ها باید SMART باشند.
اما چگونگی رسیدن به اهداف SMART چیزی است که کمتر به آن پرداخته شده است.
در این ویدئو که بخشی از وبینار ابتدا یک مسیر است، پویا پیرعطا به این موضوع پرداخته است.
در این وبینار بیان شد که برای شروع حرکت و ابتدا مسیر پیشرفت، چه پیش نیازهایی لازم است.

برای اطلاع از وبینار بعدی، به سایت مسیر پیشرفت مراجعه کنید:

www.MasirePishraft.Com

 دانلود فیلم با لینک مستقیم