بخش دوم آموزش Battle Rope|کلیپ کده

بخش دوم آموزش Battle Rope نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
در این بخش تمرینات سطح متوسط و توضیحات تکمیلی این شاخه ورزشی ارائه میشود