کلیپ بخش زیادی از محصولاتی که مصرف میکنیم ،صهیونیستی هستند!

بخش زیادی از محصولاتی که مصرف میکنیم ،صهیونیستی هستند! نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
راهپیمایی روز قدس سالِ ۹۶-از حضورِ غرفه ای کوچک که نشان می دهد بسیاری از محصولاتی که مصرف میکنیم ،صهیونیستی هستند تا حضورِ افرادِ خارجیِ لبیک گو به امام خمینی در این راهپیمایی

 دانلود فیلم با لینک مستقیم