کلیپ بخش معجم موضوعی در نرم افزار های نور – ۳۹

کلیپ بخش معجم موضوعی در نرم افزار های نور نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
معجم های موضوعی از دیگر طرز های بازیابی اطلاعات است.
شامل نرم افزارهای بحارالانوار، فرهنگ موضوعی تبیان، وسائل الشیعه و … است.
در این معجم ها طرز تحلیل متن به صورت پله به پله انجام می شود؛ آغاز متن مطالعه می شود، و بعد برای متن موضوعی انتخاب می شود و بعد برای موضوع نمایه ها استخراج می شود و پس از نمایه ها کلیدواژه استخراج می شود؛ از طریق این موارد به صورت معنایی به متن مورد كامنت دسترسی پیدا…

 دانلود فیلم با لینک مستقیم