بداهه نوازی در دستگاه شور=نی جمال نسیمی|کلیپ کده

بداهه نوازی در دستگاه شور=نی جمال نسیمی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای گوشه های:سلمک – قرچه – رضوی در دستگاه شور-نی: جمال نسیمی