بدترین کانال ها (توضیحات مهم)بازنشر کنید|کلیپ کده

بدترین کانال ها (توضیحات مهم)بازنشر کنید نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
حالا چی من بحش گفتم آموزش بده به من میگه نه اون یکی هم میگه شماره تلفنتو بده انقار داره الکی پوز میده بعد ساخت خودش هم نبوده