برخورد با کتک زدن و پرت کردن اشیا به وسیله کودکان نوپا|کلیپ کده

برخورد با کتک زدن و پرت کردن اشیا به وسیله کودکان نوپا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دکتر حانیه صالحیان در رابطه با چگونگی و نحوه برخورد با مشکلات رفتاری کودمان مانند پرت کردن اشیا و کتک زدن دیگران توضیحاتی ارائه داده اند.

مرکز مشاوره اکسیر

www.psychoexir.com