برنامه شما و رادیو سال ۱۳۴۱ با صدای محمودی خوانساری|کلیپ کده

برنامه شما و رادیو سال ۱۳۴۱ با صدای محمودی خوانساری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
با صدای ملکوتی وروحانی محمودی خوانساری
ویولن : پرویز یاحقی
تار : فرهنگ شریف
تنبک : امیر بیداریان
اجرا : ۱۳۴۱در برنامه شما و رادیو