برکسیت؛ اروپای بی قرار و بریتانیای بی ثبات|کلیپ کده

برکسیت؛ اروپای بی قرار و بریتانیای بی ثبات نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
شفافیت و پاسخ های قطعی و صریح مطالبه اصلی مقامات اروپایی از دولت بریتانیا درباره برکسیت است. مذاکره کنندگان اروپایی می خواهند هر چه سریعتر بدانند آیا دولت بریتانیا روی مواضع پیش از انتخابات درباره برکسیت است یا اینکه خواسته ها تغییر کرده اند.