بلندترین کلمه در هر زبان کدام است؟|کلیپ کده

بلندترین کلمه در هر زبان کدام است؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
‫طولانی ترین کلمه در هر زبان کدام است؟ در پاسخ این سوال به جوابهای شگفت انگیزی دست یافتیم.از جمله یک کلمه