فیلم بهترین جاده برای بخشیده شدن و از بین رفتن گناهان چیست؟

بهترین جاده برای بخشیده شدن و از بین رفتن گناهان چیست؟ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
شبکه جهانی ولایت را میتوانید در فرکانس های زیر تماشا کنید

HotBird:
Freq: 10949 Vertical
Symbol Rate 27500 – BC : 3/4
Galaxy19:
Freq: 11836 Vertical
Symbol Rate 20765 – BC : 3/4
NileSat:
Freq: 11641 Horzintal
Symbol Rate 27500 – BC : 5/6

عربی

NileSat :
Freq: 11641 Horzintal
Symbol Rate 27500 – BC : 5/6

 دانلود فیلم با لینک مستقیم