فیلم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد …

بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد … نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد/هلال عید به دور قدح اشارت کرد
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد/که خاک میکده عشق را زیارت کرد
(حافظ)

 دانلود فیلم با لینک مستقیم