فیلم تاریخ فراموش شده / Forgotten History – 85

فیلم تاریخ فراموش شده / Forgotten History نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
www.manoto1.com
این مجموعه تاریخ ایران باستان را از ابتدا سلسله هخامنشیان تا پایان ساسانیان دنبال می‌کند. داستانها براساس اسناد تاریخی‌ موجود عکس سازی شده اند و از کارتون برای بازنمایی وقایعی که از آنها تصاویری موجود نیست استفاده گشته است .در اپیزود اول سلسله هخامنشیان را از زمان تاسیس دنبال می‌کنیم. شخصیت مرکزی کوروش کبیر و فعالیتهای این پادشاه بزرگ را به عکس میکشیم، همچنین سیستم اقتصادی و سیاسی و ارتش هخامنشیان را تحلیل می‌کنیم.
Manoto1
Hotbird
Frequency: 11317
Vertical
Symbole Rate: 27500
————

 دانلود فیلم با لینک مستقیم