تتلو ازمدافعان حرم و ترسو بودن یک سری ازهنرمندان میگوید|کلیپ کده

تتلو ازمدافعان حرم و ترسو بودن یک سری ازهنرمندان میگوید نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
چطور از اون همه دختر و پسر که قهر و آشتی کردن خوندیم ولی از مدافعان حرم نخونیم؟اشخاص معروف مثل بازیگرا و ورزشکارا، از مدافعان حرم پست نمیذارن چون میترسن مثل من فحش بخورن/ من وقتی دارم کار درمورد مدافعان حرم میسازم مدونم بعدش فحش میخورم