تحلیل پاهای جنین|کلیپ کده

تحلیل پاهای جنین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تحلیل پاهای جنین از ران تا نوك انگشتان پا در سونوگرافی غربالگری سه ماهه دوم بارداری