تحلیل پاهای جنین|کلیپ کده

تحلیل پاهای جنین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تحلیل پاهای جنین از ران تا انگشتان در سونوگرافی انومالی اسكن یا غربالگری سه ماهه دوم بارداری
فقط توجه داشته باشید به دلیل كاهش حجم ویدئوها كیفیت كار افت كرده است.