تروریست ها چگونه وارد مجلس شدند؟|کلیپ کده

تروریست ها چگونه وارد مجلس شدند؟ نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
▪️این ویدئو لحظه پیاده شدن آنها از خودرو، ورودشان به مجلس و به رگبار بستن مردم را نشان می دهد.