کلیپ تست شتاب سمندLX XU7 ارتفاع۱۸۰۰متر

تست شتاب سمندLX XU7 ارتفاع۱۸۰۰متر نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
اتوموبیل مدل٩٦ بدون كاتالیزور و شمع۴زمانه /دمای هوا٤١درجه و مسیر كفی و ارتفاع از سطح دریا١٨٠٠متر و كیلومتر بدون خطا

 دانلود فیلم با لینک مستقیم