فیلم تست ماژول های مورالکترونیک

تست ماژول های مورالکترونیک نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
در این فیلم تست ماژول های مورالکترونیک نشان داده شده است.
این تست ها شامل :

– تابش الکترومغناطیسی،
– حرارت شدید،
– ایمنی برق،
– تست روغن و غیره می باشد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم