تصاویرى از نصب پرچم سوریه در مرز و مناطق مرزى این كشور|کلیپ کده

تصاویرى از نصب پرچم سوریه در مرز و مناطق مرزى این كشور نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تصاویرى از نصب پرچم سوریه در مرز و مناطق مرزى این كشور با عراق به وسیله ارتش سوریه و نیروهاى مقاومت