تصاویر جدیدی لحظه وقوع انفجار تروریستی در کابل|کلیپ کده

تصاویر جدیدی لحظه وقوع انفجار تروریستی در کابل نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
http://www.mizanonline.ir/fa/multimedia