تصنیف الا یا ایها الساقی – شهرام ناظری|کلیپ کده

تصنیف الا یا ایها الساقی – شهرام ناظری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تصنیف الا یا ایها الساقی – شهرام ناظری – یادواره استاد جلال ذوالفنون – دانشگاه استنفورد آمریکا – اردیبهشت ۹۱