تصویر و فیلم از حمله تروریست های انتحاری به مجلس و مرقد|کلیپ کده

تصویر و فیلم از حمله تروریست های انتحاری به مجلس و مرقد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هر گونه کشاندن عملیات تروریستی و تلاش برای ایجاد درگیری های نظامی در داخل کشورمان ایران از جانب هر نیرویی محکوم و تلاشهایی برای به انحراف کشاندن مبارزات ازادیخواهانه مردم ایران در پایه ریزی حکومتی دمکراتیک و آزاد است