تعمیر تانک های آسیب دیده در صنایع نظامی ارتش سوریه|کلیپ کده

تعمیر تانک های آسیب دیده در صنایع نظامی ارتش سوریه نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای به نیروهای ارتش سوریه و متحدان آن هشدار داد که در صورت نزدیکی به نیروها و پایگاه های آمریکا در شرق سوریه آنها را هدف قرار خواهد داد، یانیه مذکور برای سرپوش گذاشتن بر نتایج عملیات های ارتش سوریه صادر شده است؛ چراکه ارتش سوریه طی روزهای اخیر به مرزهای سوریه با عراق رسیده است و بخش های قابل توجهی را به کنترل خود درآورده است.