تغییر رویه قضایی آلمانی در مورد حجاب معلمان|کلیپ کده

تغییر رویه قضایی آلمانی در مورد حجاب معلمان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
به گفته مطبوعات آلمان دادگاه قانون اساسی این کشور حکمی را صادر کرده است که بر اساس آن معلمان محجبه می توانند تحت شرایطی با حفظ حجاب در مدارس دولتی تدریس کنند.

حکم رسما منتشر نشده، اما در پی یک اشکال فنی برای چند دقیقه بر روی تارنمای دادگاه قرار گرفته است.

این حکم در پی شکایت دو معلم زن مسلمان صادر شده است.

بر اساس تصمیم دادگاه، از آنجایی که استفاده نمادهای مذهبی در مدارس آلمان ممنوع نیست، استفاده از حجاب نیز نمی تواند به خودی خود ممنوع باشد.

بر اساس این حکم تا زمانی که اولیای دانش آموزان…
مطا