فیلم تقدیر تلخ آتنا اصلانی – فاجعه پارس آباد بسیار عمیق و هولناک است – تیم پزشکی آثار تجاوز را تایید کرد – ۹۸

فیلم تقدیر تلخ آتنا اصلانی – فاجعه پارس آباد بسیار عمیق و هولناک است – تیم پزشکی آثار تجاوز را تایید کرد نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
سقوط شدید انسان از پرتگاه هوس! و هوای نفس ، و به مسلخ بردن انسانیت ،
و این بار کودک معصوم تداعی گر صلیب مسیح که گویی رنج تمام را به دست ابلیس زمان، به جان و جسم خرید تا اعمِ انسان عصر خویش را از رنج گناه رهایی بخشد.
سرنوشت این بار، برای تنبیه و تنبّه تن دادن های ما | انسان ها | به تباهی ؛ کودک معصوم و زیبای ما را برگزید و دست ابلیس لعین را از آستین قاتل سیاه و نفرین شده ای بیرون آورد که از قضا به شکل و شمایل ما بود ! و البته دست پروده خود ما! | جامعه| تا ساطور بار، دیگر یادآور به مسلخ کشیده شدن معصومیت پی

 دانلود فیلم با لینک مستقیم