فیلم تلاش برای بهبود و ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی

تلاش برای بهبود و ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
گزارشی کوتاه از برگزاری ششمین جلسه ی شورای هماهنگی بهبود و ارتقای شاخص های آموزشی و پرورشی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته به میزبانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)

 دانلود فیلم با لینک مستقیم