فیلم تلاوتی که اشک چشم هر مؤمن و مسلمانی را سرازیر میکند

تلاوتی که اشک چشم هر مؤمن و مسلمانی را سرازیر میکند نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
به نام خداوند نان و خداوند جان دهد روزی اش را به پیر و جوان

اشکتان را در میآورد اشک ریختن قاری سعد الغامدی هنگامی که به آیات صفات جنتیان و دوزخیان میرسد
عجب صدای آرام بخش دارند این بزرگوار( یا الله )
اشکتان را در میآورد اشک ریختن قاری سعد الغامدی هنگامی که به آیات صفات جنتیان و دوزخیان میرسد
عجب صدای آرام بخش دارند این بزرگوار( یا الله )

 دانلود فیلم با لینک مستقیم