تنبورگ بلوچستان ساز اصیل ایرانی|کلیپ کده

تنبورگ بلوچستان ساز اصیل ایرانی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
این ساز محلی و اصیل قابلیت شهری شدن و استفاده در موسیقی پاپ و سنتی را دارد